Το Σαλέντο

Το Σαλέντο είναι η χερσόνησος στο κάτω μέρος της ιταλικής μπότας και γεωγραφικά περιλαμβάνει το νοτιότερο τμήμα της Απουλίας με τις επαρχίες Μπρίντεζι, Τάραντο και Λέτσε. Γενικά όμως έχει επικρατήσει να συνδέεται με την επαρχία του Λέτσε. Η Απουλία ονομάζετο το μεσαίωνα Καλαβρία και δεν έχει σχέση με την σημερινή Καλαβρία (πρώην Bruttium) στην αιχμή της ιταλικής μπότας.

7.2.2005 / Δημ. Αγγελόπουλος
για την διόρθωση και επί μέρους μετάφραση,
Βασιλική Σινογεώργου 28.04.2005

Εικόνες πιαμένες απ' το βιβλίο:
Grecia Salentina: Arte, Cultura e Territorio; Congedo Editore